Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
14 września 2017 r. (w czwartek)
odbędzie się w naszej szkole pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami klas.

Proponowany porządek zebrania:

 • o godzinie 17.00 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców
  uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły;
 • o godzinie 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania rodziców
  uczniów klas czwartych technikum z wychowawcami;
 • o godzinie 17.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców
  uczniów klas czwartych z kierownictwem szkoły;
 • o godzinie 17.30 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania rodziców
  uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

Posted in zebrania |

Warsztaty umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza rodziców uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie 
do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych pt. “Szkoła dla rodziców”.

Szczegóły oferty [tutaj]

Posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna |

Warsztaty “Seksualność młodzieży”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-psychoedukacyjnej dla młodzieży, w celu udziału w warsztatach dotyczących różnych aspektów seksualności.

Szczegóły oferty [tutaj]

Posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna |

“Oferta na zamówienie” OPTY

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do korzystania z oferty warsztatów psychoedukacyjnych
“Oferta na zamówienie”

Szczegóły oferty [tutaj]

Posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna |

Grupa rozwojowo-wolontarystyczna “Ku zmianom”

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholem “OPTA” zaprasza młodzież Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
do udziału w grupie rozwojowo-wolontarystycznej
“Ku zmianom”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Szczegóły oferty [tutaj]

Posted in Pomoc psychologiczno-pedagogiczna |