Rekrutacja – Uzupełnienie wniosku

Szanowni Kandydaci,

W dniach 21.06.2019 od godziny 12.00 do 28.06.2019 do godziny 16.00 zapraszamy do szkoły (sala 19) w celu złożenia kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej. W dniu 21.06.2018 Komisja Rekrutacyjna będzie dyżurowała w godzinach 12.00 – 16.00, a w dniach 24.06 – 28.06. 2018 w godzinach 9.00 – 16.00.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź egzaminu po szkole podstawowej w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę wydającą.

Posted in Uncategorized |

Zmiana wyboru szkoły lub oddziału

Szanowni Kandydaci

Od 17.06.2018 od godz. 10.00 do 19.06 do godz. 15.30 możliwe jest dokonanie zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian należy udać się do szkoły pierwszego wyboru, wycofać złożony wniosek (niezbędny jest wniosek podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych), a następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli dostarczyć wniosku w terminie majowym mogą złożyć wniosek po zgłoszeniu się do szkoły pierwszego wyboru.

Zapraszamy kandydatów do sekretariatu uczniowskiego p. 12.

Posted in Uncategorized |

Egzaminy zawodowe

Posted in Uncategorized |

Konferencja “Transplantacja darem życia”

5 czerwca odbyła się w naszej szkole konferencja  “Transplantacja darem życia” skierowana do pełnoletnich uczniów naszej szkoły (klasy trzecie-58 osób).

więcej
Posted in Uncategorized |

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-III

odbędzie się 19 czerwca 2019r. o godz. 9:00 (w sali gimnastycznej).

Posted in Uncategorized |