Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Pani Alicja Pyszczek,
zaprasza do Sekretariatu Uczniowskiego (pokój nr 12)
po odbiór “Stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr 2019/2020”.

Przyznane stypendia można odbierać od poniedziałku
do piątku
w godzinach 08.00 – 15.00.

Uczniowie niepełnoletni,
w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Posted in stypendia |

Sukces ucznia klasy 2trp – konkurs fotograficzny

Paweł Weremiewicz, 
uczeń klasy 2trp, zdobył wyróżnienie 
11 edycji Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego PORTRET.
Paweł otrzymał zniżkę na 1 semestr szkoły Fotografika https://fotografika.edu.pl/kurs/szkola-fotografii-online-semestr_01/
Gratulujemy sukcesu i wygranej.

Posted in Uncategorized |

Wernisaż Emilii Hoffman z klasy 2trp

Zapraszamy na wernisaż
prac graficznych
uczennicy klasy 2trp
Emilii Hoffman.

Wernisaż odbędzie się
w dniu 11.09.2020 r.
o godz. 12.25 w holu głównym
w naszej szkole.

Posted in wydarzenia |

SKŁADANIE WSTĘPNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH

Do 30 września 2020 r.
należy złożyć wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. Wypełniony i podpisany dokument składamy do wicedyrektora szkoły.

Wzór dokumentu znajduje się [tutaj]

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły
lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z deklaracją (okazujemy oryginał, składamy kopię).

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz, powinni:

  • dołączyć świadectwo ukończenia szkoły (okazujemy oryginał, składamy kopię)
  • zastosować się do zasad opłaty za egzamin w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 wraz z aneksem.
Posted in Uncategorized |

Szanowni Rodzice!!!

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, zaprasza Państwa na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
10 września z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Spotkania przeprowadzą Wychowawcy klas.
Poniżej godziny spotkań:

  • klasy pierwsze godzina 17.00
  • klasy drugie godzina 18.00
  • klasy trzecie i czwarte godzina 18.45

Jednocześnie Pani Dyrektor, uprzejmie informuję, że spotkanie Rady Rodziców odbędzie się
14 września w szkole o godzinie 17.30.

Posted in Uncategorized |