Konfrontacje Poligraficzne – Controlling Finansowo-Operacyjny…

W dniu 20 listopada 2014r. uczniowie klasy
3 tr1
uczestniczyli w konferencji
pt. „Controlling Finansowo-Operacyjny w Przedsiębiorstwach Poligraficznych” w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
W prezentacjach została omówiona koncepcja controllingu oraz jego znaczenie dla każdej firmy i organizacji. Dodatkowo przedstawione zostały sposoby rozliczania kosztów pośrednich w kalkulacji oraz rola kontrolera w całym procesie controllingu finansowego. Controlling w swej istocie stał się wsparciem, „partnerem” w prowadzeniu każdego biznesu. Jego funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej oraz pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uczestnictwa uczniów kl. 3 tr1
w konferencji.
Opiekun młodzieży: p. Grażyna Kołynicz.
Udział w konferencji w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej

Szkolne obchody Święta Niepodległości …

12 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miały miejsce symboliczne obchody Święta Niepodległości. Uczniowie klasy 1tr2 pod opieką p. Wiolety Poznańskiej przygotowali z tej okazji wystawę poświęconą biografii naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, historii I wojny światowej oraz okoliczności powstania formacji wojskowej – Legiony.

„Nastolatek w samorządzie”

W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie,
6 listopada 2014 r.
odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerów z Urzędu
m. st. Warszawy
pt. „Nastolatek
w samorządzie”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy 1tr1, którzy dowiedzieli się na nim, w jaki sposób młodzież może aktywniej uczestniczyć
w życiu szkoły, w życiu publicznym, a także jak realizować własne projekty, gdzie pozyskiwać wsparcie finansowe i merytoryczne. Dziękujemy Paniom trenerkom za interesujące i owocne spotkanie.