75 rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 r. ZSRR dokonało zbrojnej napaści na Polskę.
Wczoraj, tj. 17 września 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestniczyli w obchodach
75 rocznicy sowieckiej agresji na naszą ojczyznę.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej uroczystości.

POCZET SZKOŁY!!!

UWAGA ! ! !

CHĘTNI by reprezentować Naszą szkołę
w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela WF i opiekuna Pocztu Sztandarowego
p. Bartosza Piotrowskiego.

Po zamknięciu listy chętnych, Rada Pedagogiczna wybierze uczniów którzy będą zajmowali to zaszczytne stanowisko. Zachęcam w szczególności uczniów klas drugich.

Zapisy do 03.10.2014r.
Dziękuję Piotrowski Bartosz.

Komputer i bezpłatny dostęp do Internetu

8 września 2014 r. rozpoczęła się II tura naboru uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 8 – 30 września, do godziny 15.00

Miejscem składania wniosku w przypadku ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest gimnazjum, które ukończył w roku szkolnym 2013/2014. Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest rodzic/opiekun prawny ucznia.

Do pobrania

1. Informacje o projekcie: http://argos.um.warszawa.pl/
2. Formularz wniosku w wersji elektronicznej: http://wniosek.argos.um.warszawa.pl/