Żegnamy Antoniego Olszewskiego

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci
przyjaciela naszej Szkoły

Pana Antoniego Olszewskiego ps. Wilk.


Nota biograficzna
Plut. pchor. Antoni Olszewski „Wilk” urodził się 9.09.1923 r. w Sobocie. Początkowo służył w plutonie 1744 por. „Hańczy” – J. Anczykowskiego z 10 kompanii „Kordian”. Od czerwca 1944 r. współdziałał z plutonowym „Tadeuszem Hawelanem”, do którego dostał przydział w Powstaniu Warszawskim. 1.08.1944 roku włączył się do działań kompanii „Kordian” w Ursusie w lasach Sękocińskich i Chojnowskich. Brał udział w konspiracji w Oddziale osłonowym por. „Torpedy” – K. Jackowskiego jako jego zastępca, w odtworzonym Kedywie KG AK w Częstochowie, a następnie przy Szefie Obsz. Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. W PRL był więźniem politycznym (więziony w latach 1949 – 1955). Przewodniczący Środowiska Żołnierzy Baonu AK „Miotła”.

Tutoring 2014/2015 czas zacząć …

Dnia 09 października 2014 roku o godzinie 13.15 w sali 102 odbędzie się inauguracja tutoriali wychowawczo-rozwojowych w naszej szkole.

W programie tutorialu wstępnego:
– Pogadanka na temat „Warto czy się opłaca?”.
– Omówienie i wręczenie kontraktów tutorskich.
– Rozdanie ankiet osobowych.
– Ustalenie indywidualnego harmonogramu spotkań
z uczniami.

Tutorial prowadzi
Wiesław Brzozowski

Próbne rozmowy kwalifikacyjne uczniów klas czwartych …

25 września 2014 roku gościliśmy
w naszej szkole przedstawicieli firmy Adecco, Panią Annę Wankiewicz, Panią Desiree van Helmond
z Holandii oraz Pana Anders Berge
z Norwegii.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych. W trakcie jego trwania uczniowie mieli możliwość dowiedzenia się jak wygląda proces rekrutacji do pracy, jakiego typu pytania są zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
i czemu one służą, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę przygotowując się do rozmowy. Dziękujemy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży za możliwość udziału w tym spotkaniu.

Zapraszamy na koncert patriotyczny …

Zarząd Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau i Dyrekcja Muzeum Niepodległości zapraszają na koncert patriotyczny dla upamiętnienia Ofiar Obozu KL Warschau, który odbędzie się w gmachu Muzeum Niepodległości
w Warszawie, Aleja Solidarności 62, w dniu 11 października 2014 r. o godz. 17.00,
z okazji 70 rocznicy wyzwolenia obozu przez Batalion AK „Zośka”.
Program koncertu przewiduje recytacje utworów poetyckich wybitnych twórców, którzy
w czasie okupacji niemieckiej oddali życie za wolność Polski oraz wykonanie pieśni religijnych i patriotycznych przez Warszawski Chór POLONIA.