Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Nazwisko i imię Pokój Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Knitter Magdalena 1 10:35 – 11:35 8:30 – 11:30 10:40 – 12:40
Lang Tamara 2 8 – 13:30 11 – 15 8 – 13:30 8 – 11 11 – 15
Makulska Agnieszka 201 10:30 – 16 8 – 12:30 11 – 16 12 – 17 8 – 10

 

Z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr12 przy ul. Dzielnej 1A uczniami szkoły oraz ich rodzicami  opiekuje się psycholog, Pani  mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska, która pełni dyżury:

 • na terenie szkoły w każdą drugą środę miesiąca w godzinach 10-12.
 • na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną nr12 przy ul. Dzielnej 1A
  w poniedziałki w godz. 15:00 – 19:00 oraz w czwartki w godz. 08:00 – 12:00.
 • Terminy wizyt u psychologa należy umówić wcześniej telefonicznie.
  Adres poradni: 00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
  tel. 22 636 66 99, fax. 22 636 91 99, www.ppp12.waw.pl

Jeżeli masz problemy i nie możesz skontaktować się ze szkolnym pedagogiem lub psychologiem,  w Warszawie doświadczeni specjaliści czekają na wszystkie osoby, potrzebujące pomocy. Oferta skierowana jest do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, z trudnościami okresu adolescencji, uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcją widzenia, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz złożonymi niepełnosprawnościami.

Specjaliści pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
 2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
 3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
 4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie
 5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) w formie e-learningu

Zmiany w procedurze kierowania młodzieży do ośrodków wychowawczych

Otwarty Konkurs Ofert

Wyprawka dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna na Ochocie i w Ursusie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota
uprzejmie informuje, że utworzył na terenie Dzielnicy Ochoty i Ursusa m.st. Warszawy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej 
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. 

Placówka przyjmuje pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:
– zaburzenia psychiczne;
– schizofrenia, zaburzenia urojeniowe;
– zaburzenia nerwicowe;
– zespoły behawioralne; 
– zaburzenia rozwojowe;
– zaburzenia zachowania i emocji;
– zaburzenia psychiczne wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzeni funkcjonowania społecznego.

Więcej szczegółów [tutaj]

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Warsztaty zarządzania sobą w stresie dla uczniów w wieku 15-18 lat

Trening relaksacji dla Młodzieży

Uwaga – bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół ponadpodstawowych

Fundacja
“Świat na Tak”
wraz z Biurem Edukacji
m.st. Warszawy prowadzi  nabór na bezpłatne korepetycje dla dzieci ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
z niezamożnych rodzin. Zainteresowanych prosimy
o zgłaszanie się pod numerem
tel. 
22 629 63 34.
Więcej szczegółów można znaleźć także na stronie: swiatnatak.pl nabór na darmowe korepetycje.

Fundacja “Świat na Tak” zaprasza także uczniów cudzoziemskich na zajęcia
z języka polskiego, jako obcego, również bezpłatnie.

Wykłady Stowarzyszenia Niebieska Linia

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl wykładów na tematy prawne dla osób doznających przemocy .

 

Cykl obejmuje cztery wykłady:

 • Prawo cywilne – jak się chronić wykorzystując przepisy prawa cywilnego –
  29 września 2017 w godz. 17.00 – 19.00
 • Zobowiązanie do leczenia odwykowego – 6 października 2017, godz. 17.00 – 19.00
 • Karne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 października 2017,
  godz. 17.00 – 19.00
 • Rodzinne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 października 2017, godz. 17.00 – 19.00

Wykłady odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia
przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).

Szczegóły [tutaj]