Czesław Miłosz – Trzy Traktaty

Zespół uczniów Technikum Poligraficznego (z klas: Ic, IIa, IIb, IIIa, IVa) pracował od wiosny ubiegłego roku szkolnego do późnej jesieni 2011 roku nad poznaniem życia i twórczości Czesława Miłosza.
Podzieleni na trzy podzespoły tematyczne analizowaliśmy wiersze, eseje i powieści noblisty, studiowaliśmy krytyczne opracowania jego twórczości, uczestniczyliśmy w wykładach, spotkaniach i spektaklach poświęconych poecie.

Zdobytą wiedzą pragnęliśmy podzielić się z gimnazjalistami i uczniami naszej szkoły, przygotowując wystawę biograficzną. Zatytułowaliśmy ją : „Trzy traktaty”, ponieważ w twórczości Miłosza, autora Traktatu moralnego, poetyckiego i teologicznego, dominują, splatają się i dopełniają te trzy nurty tematyczne:

  1. zagadnienie wyborów moralnych w wymiarze osobistym, społecznym i metafizycznym;
  2. refleksje nad własną i cudzą twórczością, nad rolą oraz misją poety i poezji;
  3. tęsknota za „drugą przestrzenią”, duchowym wymiarem rzeczywistości, za Bogiem.

Stworzenie merytorycznej i plastycznej koncepcji wystawy, opracowanie tekstów, wybór ikonografii, zakup materiałów, instalacja, to była pasjonująca praca, którą wykonaliśmy pod opieką polonistek, przy pomocy wielu innych nauczycieli i pracowników szkoły. Za okazaną pomoc wszystkim bardzo dziękujemy.

Kolejnym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie przez uczniów – w oparciu o wystawę – lekcji na temat życia i twórczości Czesława Miłosza. Każda z nich kończyła się testem sprawdzającym wiedzą zdobytą podczas prezentacji.

Długie życie poety wpisane w historię XIX, XX i XXI wieku, którego tłem były krajobrazy wielu państw i kontynentów, a przede wszystkim jego twórczość, opisująca i tłumacząca świat, często prowokacyjna i przekorna – to było dla nas wielkie wyzwanie i intelektualna przygoda.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowanemu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych biblioteka szkolna wzbogaciła się o wiele książek, zyskaliśmy również sprzęt wystawienniczy (stelaże i antyramy), który będziemy mogli wykorzystać przy tworzeniu nowych wystaw.