Tutoring

Tutoring 2014/2015 czas zacząć …

Dnia 09 października 2014 roku o godzinie 13.15 w sali 102 odbędzie się inauguracja tutoriali wychowawczo-rozwojowych w naszej szkole.

W programie tutorialu wstępnego:
– Pogadanka na temat “Warto czy się opłaca?”.
– Omówienie i wręczenie kontraktów tutorskich.
– Rozdanie ankiet osobowych.
– Ustalenie indywidualnego harmonogramu spotkań
z uczniami.

Tutorial prowadzi
Wiesław Brzozowski

Tutoring 2013/2014

W dniu 26 09 13 r. o godz.14.30 w sali 102 odbyła się inauguracja i pierwsze spotkanie uczniów uczestniczących w  tutorialach wychowawczo-rozwojowych. Tym samym rozpoczęliśmy drugi rok realizacji programu wdrażania nowej formy współpracy z uczniami.

Tutorial wstępny:
• pogadanka nt: „Chciałbym, a chcę”.
• omówienie i rozdanie kontraktów tutorskich.
• ustalenie harmonogramu spotkań indywidualnych.
• przekazanie ankiet osobowych.

Na inauguracji obecna była Pani Dyrektor oraz zaproszeni nauczyciele.

Rozpoczynamy tutoring w naszej szkole

W dniu 20. 09. 12 r. zainaugurowaliśmy w naszej szkole zajęcia z tutoringu wychowawczo-rozwojowego. Do uczestnictwa w tutorialach zgłosiło się 10 uczniów naszej szkoły.

Tutoring jest formą pracy indywidualnej z uczniem i polega na comiesięcznych spotkaniach (30-45 min.), w czasie których tutor i uczeń ustalają wspólne plany działania w zakresie własnego rozwoju, maksymalnego wykorzystania talentów i wskazania szlaku poszukiwań mądrości i dojrzałości.

Tutoriale prowadzi Wiesław Brzozowski.