Rada Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

92 1020 1013 0000 0402 0002 5692

Prezydium Rady Rodziców 2020/2021

 1. Przewodnicząca – p. Hanna Rybakowska
 2. Zastępca przewodniczącej: p. Ala Madeyski
 3. Skarbnik: p. Piotr Policht

Regulamin Rady Rodziców


Pomoc dla rodziców
W sytuacji problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz socjalnych należy kontaktować się pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Jeżeli masz problemy możesz też kontaktować się z doświadczonymi specjalistami instytucji działających na terenie Warszawy.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
 2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
 3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
 4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie

Szanowni Rodzice!!!

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, zaprasza Państwa na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
10 września z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Spotkania przeprowadzą Wychowawcy klas.
Poniżej godziny spotkań:

 • klasy pierwsze godzina 17.00
 • klasy drugie godzina 18.00
 • klasy trzecie i czwarte godzina 18.45

Jednocześnie Pani Dyrektor, uprzejmie informuję, że spotkanie Rady Rodziców odbędzie się
14 września w szkole o godzinie 17.30.

Zebranie podsumowujące I semestr nauki

Szanowni Rodzice,
09 stycznia 2020 r. (w czwartek)
o godz. 18.00
odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.

Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.
O godzinie 18.30 w czytelni szkolnej odbędzie się
posiedzenie Rady Rodziców.
Serdecznie Wszystkich zapraszamy!!!

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice!
Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, wspólnie z Gronem Pedagogicznym, zapraszają na “Dzień Otwarty dla Rodziców”, który odbędzie się już dziś,
tj. 12 grudnia.
Spotkania z nauczycielami uczącymi Państwa Dzieci przewidziane są
w godzinach 18.00 – 19.30.

Uwaga Rodzice – Dzień Otwarty

Szanowni Rodzice!
Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, wspólnie
z Gronem Pedagogicznym, zapraszają na “Dzień Otwarty dla Rodziców”, który odbędzie się
24 października (tj. w najbliższy czwartek).
Spotkania z nauczycielami uczącymi Państwa Dzieci przewidziane są
w godzinach 18.00 – 19.30.
Pani Dyrektor, jednocześnie zaprasza na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się także w tym samym dniu o godzinie 18.30 w czytelni na parterze.

Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
12 września 2019 r.
(w czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami.

Proponowany porządek zebrania:
– Rodzice uczniów klas pierwszych – spotkanie  w sali gimnastycznej
z kierownictwem szkoły, wychowawcami i zespołem
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, następnie w salach lekcyjnych z wychowawcami,
– Rodzice uczniów klas drugich, trzecich i czwartych – spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych.

O godzinie 19.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice,
04 stycznia 2018 r. (czwartek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.

Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum.

Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Uwaga – Zebranie Rodzicielskie!!!

Szanowni Rodzice !!!

14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się ostatnie w tym semestrze zebranie
z wychowawcami klas,
na którym zostaną przedstawione przewidywane oceny roczne
z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum.

Po spotkaniach z wychowawcami, w godz. 17.45 – 19.00, będzie możliwość spotkania się z pozostałymi nauczycielami (w ramach dnia otwartego).

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Uwaga “Skrócone Lekcje”

W dniu 9 listopada 2017 r. lekcje będą odbywały się według następującego rozkładu:

 1. lekcja 8.00 – 8.35
 2. lekcja 8.40 – 9.15
 3. lekcja 9.25 – 10.00
 4. lekcja 10.10 – 10.45
 5. lekcja 11.05 – 11.40
 6. lekcja 11.45 – 12.20
 7. lekcja 12.25 – 13.00
 8. lekcja 13.05 – 13.40
 9. lekcja odwołana

W tym dniu o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami w klasach: 2 tr1 i 3 tr1.

Informacja dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
26 października 2017 r. (w czwartek), 
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie
z wychowawcami klas.

Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty
z nauczycielami.

Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
14 września 2017 r. (w czwartek)
odbędzie się w naszej szkole pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami klas.

Proponowany porządek zebrania:

 • o godzinie 17.00 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców
  uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły;
 • o godzinie 17.00 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania rodziców
  uczniów klas czwartych technikum z wychowawcami;
 • o godzinie 17.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie rodziców
  uczniów klas czwartych z kierownictwem szkoły;
 • o godzinie 17.30 w salach lekcyjnych odbędą się spotkania rodziców
  uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2017/2018

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice,
08 czerwca 2017 r. (w czwartek)
w godz. 17.00 – 17.30 odbędzie się
w naszej szkole (już ostatnie w tym
roku szkolnym) zebranie
z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione oceny przewidywane na koniec roku szkolnego 2016/2017 w klasach I-III technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami, w godz. 17.30 – 19.00 będzie dzień otwarty
z nauczycielami.

[Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017]

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice !!!

06 kwietnia 2017 r. (czwartek)
o godz. 17.00 odbędzie się zebranie
z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione przewidywane oceny roczne z przedmiotów ogólnokształcących w klasach czwartych technikum.

Po spotkaniach z wychowawcami, w godz. 17.45 – 19.00, będzie możliwość spotkania się z pozostałymi nauczycielami (w ramach dnia otwartego).

[Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017]

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice,
03 stycznia 2017 r. (wtorek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.

Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum oraz klasyfikacji rocznej
z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum.

Przed zebraniem o godz. 16.30 zapraszamy rodziców klas:
2tc1, 2tc2, 3tc1, 3tc2, 3td, 3tr1,3tr2

na spotkanie (w świetlicy) z kierownikiem szkolenia praktycznego p. Małgorzatą Pedrycz.
Na spotkaniu omówione będą procedury egzaminu zawodowego

Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

Uwaga Rodzice – Zebranie!!!

Szanowni Rodzice !!!

15 grudnia 2016 r. (czwartek)
o godz. 17.00 odbędzie się ostatnie w tym semestrze zebranie z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione przewidywane oceny roczne
z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum.

Po spotkaniach z wychowawcami, w godz. 17.45 – 19.00, będzie możliwość spotkania się z pozostałymi nauczycielami (w ramach dnia otwartego).

Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Zaproszenie dla Rodziców

Urząd m.st. Warszawy zaprasza rodziców
na warsztaty “Wiem, co jem”,
 które odbędą się
29 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. 17.30-19.30
przy ul. Senatorskiej 27, w sali konferencyjnej
na pierwszym pietrze.
Tematem spotkania będzie – “Słodkie z natury”.

Zajęcia poprowadzą:

 • Marta Widz
 • dr inż. Agnieszka Sulich
 • Agnieszka Wiśniewska

Więcej szczegółów [tutaj]

Uwaga Rodzice

Szanowni Rodzice,
27 października 2016 r. (w czwartek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie
z wychowawcami klas.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2016/2017

W przypadku nieobecności wychowawcy zebranie poprowadzi inny nauczyciel.

Fotorelacja z pierwszego zebrania z rodzicami

„Szlachetne wychowanie dzieci
i młodzieży to najlepsza inwestycja
w dobrą przyszłość.”

/ ks. Marek Dziewiecki/

        Wychowanie i edukacja to wartości kształtujące życiową postawę młodego człowieka. Dziękujemy, więc Rodzicom uczniów klas pierwszych za liczne przybycie na spotkanie z panią dyrektor Izabelą Grzegrzółką oraz Wychowawcami. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu uda nam się rozwinąć zainteresowania oraz wiedzę Waszych dzieci, a także ukształtować ich postawy moralne.

       Uczniom, którzy przekroczyli próg Zespołu Szkół Poligraficznych chcemy zaproponować sposób kształcenia, który wiedzie przez twórcze i krytyczne myślenie,
a także inspiruje do nabywania kompetencji zawodowych. Mówiąc słowami ks. Marka Dziewieckiego: „Wychowankowie potrzebują nie tylko nauczycieli, ale też mistrzów
i przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością” i chociaż ta droga niekiedy bywa trudna, to z pewnością pozwala przekraczać własne słabości i wyzbyć się niepotrzebnych lęków przed odpowiedzialnością w dorosłym życiu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji [tutaj]

Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice,
w dniu 8 września 2016 r. zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 spotkania z wychowawcami, nauczycielami
i dyrekcją szkoły.

 

Harmonogram spotkań

Klasy pierwsze
godz. 17.00 – spotkanie z dyrekcją, poznanie wychowawców
godz.17.30 – kontynuacja spotkania z wychowawcami

Klasy drugie, trzecie, czwarte
godz. 17.00 – spotkanie z wychowawcami

Rada Rodziców
godz. 18. 15 – Plenarne Posiedzenie Rady Rodziców

 

Ogłoszenie dla Rodzica !!!

Szanowni Rodzice,
07 czerwca 2016 r. (we wtorek)
w godz. 17.00 – 17.30 odbędzie się
w naszej szkole (już ostatnie w tym
roku szkolnym) zebranie
z wychowawcami klas, na którym zostaną przedstawione oceny przewidywane na koniec roku szkolnego 2015/2016
w klasach I-III technikum.

Po spotkaniach z wychowawcami,
w godz. 17.30 – 19.00 będzie dzień otwarty z nauczycielami.

[Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2015/2016]

Uwaga Rodzice – Wywiadówka !!!

Szanowni Rodzice,
12 kwietnia 2016 r. (we wtorek)
w godz. 17.00 – 17.30 odbędzie się
w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas, na którym będą przedstawione oceny proponowane z przedmiotów ogólnokształcących w klasyfikacji rocznej

w klasach czwartych technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami,
w godz. 17.30 – 18.30
będzie dzień otwarty z nauczycielami.

[Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2015/2016]

Uwaga Rodzicu – Zapraszamy Cię na Zebranie !!!

Szanowni Rodzice,
22 marca 2016 r. (we wtorek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas, dotyczące wyników
w nauce oraz frekwencji na zajęciach szkolnych
.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

[Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2015/2016]

Uwaga Rodzice !!!

Szanowni Rodzice,
14 stycznia 2016 r. (w czwartek)
o godz. 17.00 odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas, dotyczące wyników klasyfikacji śródrocznej
w klasach I-IV oraz klasyfikacji rocznej
z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.

[Harmonogram spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2015/2016]