Rada Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
92 1020 1013 0000 0402 0002 5692

Prezydium Rady Rodziców 2020/2021

  • Przewodnicząca – p. Hanna Rybakowska
  • Zastępca przewodniczącej: p. Ala Madeyski
  • Skarbnik: p. Piotr Policht

Regulamin Rady Rodziców


Pomoc dla rodziców
W sytuacji problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz socjalnych należy kontaktować się pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Jeżeli masz problemy możesz też kontaktować się z doświadczonymi specjalistami instytucji działających na terenie Warszawy.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

  1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
  2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
  3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
  4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie

Dzień Otwarty dla Rodziców

11 marca br. (tj. w najbliższy czwartek) w  godzinach 18.00 – 19.30 zaplanowany jest dzień otwarty z rodzicami uczniów klas I-IV przez platformę teams.

W tym dniu będzie możliwość porozmawiania, nie tylko z wychowawcą, ale także z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.

Serdecznie Wszystkich zapraszamy.

Szanowni Rodzice!!!

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, zaprasza Państwa na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
10 września z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Spotkania przeprowadzą Wychowawcy klas.
Poniżej godziny spotkań:

  • klasy pierwsze godzina 17.00
  • klasy drugie godzina 18.00
  • klasy trzecie i czwarte godzina 18.45

Jednocześnie Pani Dyrektor, uprzejmie informuję, że spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 14 września w szkole o godzinie 17.30.

Zebranie podsumowujące I semestr nauki

Szanowni Rodzice,
09 stycznia 2020 r. (w czwartek)
o godz. 18.00
odbędzie się w naszej szkole zebranie z wychowawcami klas.

Jest to zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I-IV technikum.
Po spotkaniach z wychowawcami będzie dzień otwarty z nauczycielami.
O godzinie 18.30 w czytelni szkolnej odbędzie się
posiedzenie Rady Rodziców.
Serdecznie Wszystkich zapraszamy!!!

Uwaga Rodzice!!!

Szanowni Rodzice!
Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, wspólnie z Gronem Pedagogicznym, zapraszają na „Dzień Otwarty dla Rodziców”, który odbędzie się już dziś,
tj. 12 grudnia.
Spotkania z nauczycielami uczącymi Państwa Dzieci przewidziane są
w godzinach 18.00 – 19.30.

Ogłoszenie dla Rodzica

Szanowni Rodzice,
12 września 2019 r.
(w czwartek) o godzinie 18.00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami.

Proponowany porządek zebrania:
– Rodzice uczniów klas pierwszych – spotkanie  w sali gimnastycznej
z kierownictwem szkoły, wychowawcami i zespołem
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, następnie w salach lekcyjnych z wychowawcami,
– Rodzice uczniów klas drugich, trzecich i czwartych – spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych.

O godzinie 19.30 w świetlicy odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.

Serdecznie zapraszamy.