Reforma Edukacji

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,

do szkoły dostarczane są materiały informacyjne, listy, pytania i prośby o przekazywanie społeczności szkolnej informacji o zbliżającej się reformie.

Na niniejszej stronie będziemy publikowali materiały, które w związku z reformą przesyłane są do szkoły. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie umożliwi uzyskanie pełnej informację na temat zaplanowanych zmian.

Minister Edukacji Narodowej zaprasza do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl. Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Informacje na temat reformy można również otrzymać poprzez bezpośredni kontakt  z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
 • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
 • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
 • tel. 22 34 74  312 – finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
 • tel. 22 34 74 228 – kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • tel. 22 34 74 195 – kształcenie branżowe

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74 457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl.

Z wyrazami szacunku
Izabela Grzegrzółka
Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoZałączniki

 1. Materiały z Ministerstwa
 2. Materiały z Kuratorium
 3. Materiały z Urzędu m.st. Warszawy


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazujemy lista Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.05.2017 r.
[list do pobrania tutaj]

Przypominamy, że na stronie szkoły w prawym menu utworzony jest link do informacji jakie szkoła otrzymuje w związku z reformą edukacji.

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie reformy

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazujemy lista Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.03.2017 r. [list do pobrania tutaj]

Przypominamy, że na stronie szkoły w prawym menu utworzony jest link do informacji jakie szkoła otrzymuje w związku z reformą edukacji.

Reforma – spotkania informacyjne

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza Rodziców, Nauczycieli i Uczniów na spotkania informacyjne oraz konsultacje z ekspertami.

Harmonogramu spotkań informacyjnych:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Harmonogramu dyżurów eksperckich:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

Reforma – spotkanie z przedstawicielami Kuratorium

W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty zapraszamy rodziców zainteresowanych tematyką zapowiadanej reformy, na spotkanie z przedstawicielami Kuratorium.

Termin: 01.12.2016 godz. 16.00
Miejsce: Zespół Szkół nr 125, Warszawa, ul. Hoża 88

Szczegóły informacji [tutaj]

Projekt ramowych planów nauczania w technikum i szkole branżowej

Ramowe plany nauczania to projekt, który opublikowany został na stronach MEN 30 listopada.2016 r.
Zachęcamy ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektu.
Opinie można przesyłać do 9 grudnia 2016 na adres: ramoweplany@men.gov.pl

Załączniki:

 1. Projekt ramowego planu nauczania dla technikum
 2. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – wersja a
 3. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – wersja b
 4. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej II stopnia – wersja a
 5. Projekt ramowego planu nauczania dla szkoły branżowej I stopnia – wersja b
Więcej informacji na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/projekty-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkol-podstawowych-oraz-ramowych-planow-nauczania-dla-wszystkich-typow-szkol-zaczynamy-prekonsultacje.html