Aktualności

Dni Otwarte dla gimnazjalistów w CKP

Już po raz kolejny podczas Dni Otwartych Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowana została giełda szkół ponadgimnazjalnych. Szkołę odwiedziło wielu gimnazjalistów, którzy mieli szansę zapoznać się z ofertą szkół. Stoisko Poligrafa cieszyło się dużym zainteresowaniem i liczymy na to, że wielu
z Was odwiedzi nas ponownie.
Szkołę reprezentowali p. Beata Podgajna i p. Tomasz Sygara, szczególne podziękowania dla uczniów, którzy razem z nauczycielami uczestniczyli w tym wydarzeniu, a byli tam: Adrianna Skoczyńska, Olga Pawlik, Kamila Kaczmarczyk,
Daria Wagner, Paweł Woźniak, Kamil Gołąb, Mateusz Kosyk
i Adrian Florkiewicz.

Zapraszamy do obejrzenia galerii [tutaj]

Rekrutacja uzupełniająca

W klasach pierwszych dysponujemy 8 wolnymi miejscami:

 • w zawodzie technik organizacji reklamy – 5 miejsc
 • w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 3 miejsca

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie naboru.

W rekrutacji uzupełniającej należy złożyć:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły [do pobrania tutaj]
 2. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Powyższe dokumenty przyjmowane będą:

 • 10 sierpnia w godz. 10.00- 16.00
 • 11 i 14 sierpnia w godz. 8.00 – 16.00

Składając dokumenty kandydaci otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy.
Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

W dniach 29 i 30 sierpnia w godz. 8.00 – 16.00 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole składając dokumenty:

 1. kwestionariusz szkolny [do pobrania tutaj]
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
31 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

Uwaga kandydaci do szkoły

5 lipca do godz. 16.00
Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

W dniach od 6 lipca do 14 lipca
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie:

 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. oryginału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. kwestionariusza szkolnego wraz z dodatkowymi dokumentami wymienionymi jako załączniki do kwestionariusza [tutaj pobierz kwestionariusz szkolny]

W dniach 6 – 13 lipca Komisja przyjmuje dokumenty w godz. 10 – 16, w dniu 14 lipca w godz. 10-12

UWAGA! Aktualizacja informacji o zaświadczeniach lekarskich link do strony MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY. Osoby, których termin badań lekarskich wykracza poza 14 lipca, zobowiązane są do złożenia w szkole oryginałów dokumentów wraz z oświadczeniem podającym datę wykonania badań. Oświadczenie musi zostać złożone do 14 lipca do godz. 12:00.

 

Uwaga Kandydaci!!!

Od 23 do 28 czerwca 2017 r.
kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

Godziny przyjmowania dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną:
23 czerwca – od godz. 12.00 do godz. 16.00
26 – 28 czerwca – od godz. 11.00
do godz. 16.00

Fotorelacja z wręczenia nagród

Dnia 19.06. 2017 r. laureaci konkursu
„Poligraf – praktyczny wymiar przyszłości”,
przeprowadzonego przez naszą szkołę, otrzymali dyplomy oraz nagrody z rąk Pani Dyrektor Izabeli Grzegrzółki.
Jury konkursowe przyznało trzy nagrody w dwóch kategoriach konkursowych.


Kategoria: „Plakat”:

I miejsce Patryk Grzyb – nagroda tablet

Kategoria: „Komiks”:

I miejsce Jan Szymczak – nagroda tablet
II miejsce Daria Wagner – nagroda słuchawki

Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom uczestniczącym w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]

Uwaga Kandydaci!!!

W dniach 16 i 19 czerwca w godz. 10.00 – 16.00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów.
W tym celu należy z jednym
z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz
z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

Konkurs dla gimnazjalistów rozstrzygnięty

Drodzy Gimnazjaliści,
z radością ogłaszamy wyniki konkursu pod hasłem „Poligraf – praktyczny wymiar przyszłości” przeprowadzonego przez naszą szkołę. Komisja konkursowa oceniła prace, spełniające wymogi formalne i uchwaliła następujący werdykt:
Kategoria: „Plakat”
I miejsce Patryk Grzyb – nagroda tablet
Kategoria: „Komiks”
I miejsce Jan Szymczak – nagroda tablet
II miejsce Daria Wagner – nagroda słuchawki
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a laureatom serdecznie gratulujemy.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu w dniu 19 czerwca o godz. 11.30. (prosimy o zgłoszenie się do pokoju nr 15)

Spot reklamowy POLIGRAFA

Jeśli jeszcze nie udało Wam się obejrzeć
spotu reklamowego naszej szkoły
to zapraszamy do obejrzenia !!!

https://www.youtube.com/watch?v=-LljDSGc-Fg

Bursa dla kandydata do szkoły

Przypominamy kandydatom do szkoły, że zapisy do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (burs) prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

O miejsce w bursie, zgodnie z § 57 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz.1872), mogą ubiegać się kandydaci, którzy zakwalifikowali się do warszawskich szkół.

Integralną częścią wniosku o przyjęcie do bursy jest informacja, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania do naszej szkoły będzie można odebrać w sekretariacie ucznia (pok. 12) w dniach od 6 do 14 lipca 2017 roku w godz. 7.30-15.30.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacją do burs w Biurze Edukacji zajmuje się Anna Andrzejewska (22 44 33 528); aandrzejewska@um.warszawa.pl.

Załączniki
1.Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2017/2018
2. Adres elektronicznego systemu rekrutacji do burs

Uwaga – ruszyła rekrutacja do naszej szkoły!!!

Od 8 maja do 19 maja
zapraszamy kandydatów do składania wniosku o przyjęcie do szkoły.
Przypominamy, że wniosek powinien być podpisany przez kandydata i rodziców.
8 maja dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 16, w dniach 9 – 19 maja w pokoju nr 19.
Wnioski przyjmowane są w dni robocze w godz. 10.00-15.00

Konkurs dla Gimnazjalistów!!!

Drogi Gimnazjalisto!!!

Weź udział w naszym KONKURSIE
na PLAKAT lub KOMIKS inspirowany hasłem: “POLIGRAF – PRAKTYCZNY WYMIAR PRZYSZŁOŚCI”.

Wykonaną własnoręcznie pracę należy złożyć
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
w dniach od 01.04.2017 r. do 30.05.2017 r.

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Podczas Targów Edukacyjnych w PKiN jedną z atrakcji stoiska naszej szkoły był konkurs, w którym można było wygrać sesję fotograficzną dla siebie i dwóch znajomych.
Konkurs polegał na tym, żeby wymyślić hasło reklamowe dla słów, które charakteryzują zawody, w których kształcimy, czyli: „druk”, „reklama” i „grafika”. Atrakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ale ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła jednego zwycięzcę – hasło, które wygrało dotyczyło „grafiki”
i brzmi: „GRAFIKA – A TY W JAKIEJ ROZDZIELCZOŚCI POSTRZEGASZ ŚWIAT?”
A JEGO AUTORKĄ JEST PAULINA Z.
z Gimnazjum nr 164.

My oczywiście gratulujemy Paulinie i zapraszamy już
w czwartek 16 marca br. na dzień otwarty podczas którego zrealizujemy sesję, a Was do odwiedzenia naszej szkoły i podglądania pracy w studio.

Targi Edukacyjne w Pałacu Kultury i Nauki

W dniach 9-11 marca br. w PKiN
odbyły się targi edukacyjne w ramach XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego. Podczas targów warszawskie szkoły ponadgimnazjalne miały szansę zaprezentować swoją ofertę edukacyjną. Nie mogło tam zabraknąć również naszej szkoły. Nasze stoisko oprócz tego, że było bardzo ciekawe graficznie i przykuwało uwagę wielu uczestników, to dzięki niezwykłemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli było jednym z bardziej obleganych przez gimnazjalistów.
Tutaj należą się ogromne podziękowania dla nauczycielom: p. B. Podgajnej,
p. A. Milczewskiej, p. T. Lang, p. B. Kołuckiej, p. W. Nowak, p. A. Dziedzic-Migdalskiej,
p. K. Kośmider, p. T. Sygarze, p. J. Greszcie, p. Z. Janichowi
oraz uczniom, bez których te targi nie mogłyby się odbyć: K. Kwaśniewska, Z. Nowak, M. Sacharczuk, P. Zieliński,
A. Florkiewicz, M. Tokarska, A. Żołnierczyk, K. Krajewski, S. Wódka, D. Janew,
N. Wawrzyniak, A. Lip, O. Pawlik, W. Celińska, M. Mierzwińska, M. Szczygielski,
B. Sokół.

Bardzo wszystkim dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]

Gimnazjalisto!!!

Już jutro (09 marca 2017 r.)
spotykamy się w Pałacu Kultury i Nauki.

Zapraszamy do odwiedzenia
naszego stoiska nr 78!

Przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji między innymi SUPER KONKURS,
w którym możesz wygrać sesję fotograficzną
w naszej szkole!

Przyjdź! Zobacz! Spróbuj własnych sił! Wygraj!

Projekt Manekin Challenge

Serdecznie zapraszamy młodzież
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
na spotkanie informujące o projekcie “Manekin Challenge”, które odbędzie się 13 marca 2017 r. na długiej przerwie w sali 104.
Projekt dotyczy reklamy naszej szkoły podczas “Dni Otwartych”!!!