Matura

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00.

Absolwent w terminie w dniach 5 – 12 lipca składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać do wicedyrektora szkoły (pokój nr 12) w godz. 9.00 – 14.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego – 2021 r.

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021 r.

DRODZY MATURZYŚCI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *