Stypendia i Nagrody

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

 1. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 3. Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy
 4. Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
 5. Stypendium Związku Poligrafów
 6. Stypendium szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 7. Stypendia i Nagrody Rady Rodziców Zespołu Szkół Poligraficznych
 8. Regionalny Program Stypendialny

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych i za wyniki w nauce 2018/2019

Rok szkolny 2020/2021

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Pani Alicja Pyszczek,
zaprasza do Sekretariatu Uczniowskiego (pokój nr 12)
po odbiór “Stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr 2019/2020”.

Przyznane stypendia można odbierać od poniedziałku
do piątku
w godzinach 08.00 – 15.00.

Uczniowie niepełnoletni,
w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Rok szkolny 2019/2020

Warsztaty “Ku własnym zasobom – Jak wspierać siebie”

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach 
od 5 lutego 2020 r. (czwartek)
w godzinach 08.00 – 15.00, w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 12) będą wypłacane “stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr 2019/2020”.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W dniach od 25 września br.
w godzinach 08.00 – 15.00,
w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe”

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Wyprawka szkolna i stypendium szkolne

Rok szkolny 2018/2019

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH

Stypendia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego

We wrześniu
br.
planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół
zawodowych”
w
roku szkolnym 2019/2020.

W ramach wymagań edukacyjnych brane będą pod uwagę ponadprzeciętne wyniki w nauce, a dodatkowo premiowane będą osiągnięcia za zdobycie tytułu laureata lub finalisty w olimpiadach i/lub konkursach. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

Etap
I
– elektroniczna
rejestracja wniosków na stronie internetowej projektu pod adresem:
https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/, w zakładce: Panel użytkownika poprzez wybranie opcji: Zakładanie nowego konta.

Etap II – przekazanie wersji papierowej
dokumentów na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Biura Wspierania
Szkolnictwa Zawodowego pod adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

W ramach Programu
stypendialnego planuje się przyznanie 518
stypendiów. Jego wartość wyniesie około 5000
. Stypendysta poprzez realizację Indywidualnego
planu rozwoju zawodowego ucznia
będzie mógł je przeznaczyć m.in. na zakup
pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie
uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych,
korzystania z Internetu, itp.

Więcej informacji o warunkach udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można będzie znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępnym w zakładce Dokumenty/Instrukcje). W przypadku pytań informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: (22) 59-79 407, 441, 440, 445, 443, 438 jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

List z urzędu marszałkowskiego

„Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”

W dniach od 27 lutego 2019 r.
w godzinach 08.00 – 15.00,w sekretariacie uczniowskim

(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”

(I semestr 2018/2019)

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!


Rok szkolny 2017/2018

Stypendia

„Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”

W dniach od 23 lutego 2018 r.
do 2 marca 2018 r.
w godzinach 08.00 – 15.00,
w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 12) będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe”
za pierwszy semestr w roku szkolnym  2017/2018 !

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Gratulacje dla Patryka Leszczyńskiego

20 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Uczeń naszej szkoły Patryk Leszczyński znalazł się pośród 266 najzdolniejszych uczniów z Warszawy
i powiatów około warszawskich.
Patryk drugi raz podczas edukacji w Zespole Szkół Poligraficznych otrzymał promocję z wyróżnieniem
i uzyskał najwyższą średnią w szkole.
Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości [tutaj]

Rok szkolny 2016/2017

Stypendium naukowe dla uczniów

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

19 czerwca br. rusza nabór do III projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018!
Od 19 czerwca do 06 lipca br. będzie trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i Sport/Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych.
Wygenerowaną z systemu wersję papierową wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 20 lipca br.(decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Więcej szczegółów [tutaj]

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 13. warszawscy uczniowie
i studenci mogą się ubiegać o Stypendium
m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie
i studenci warszawskich szkół, jeśli:

dobrze się uczą,
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1100 zł.
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.
Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.
Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia
Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp.pl

Uwaga – Stypendia za wyniki w nauce!!!

W dniach od 19 stycznia 2017 r.
do
 25 stycznia 2017 r.,
w godzinach 08.00 – 15.00,

w Sekretariacie Uczniowskim
(pokój nr 12, u Pani Grażyny Cieślak) będą wypłacane

“stypendia za wyniki w nauce”
za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017!!!

Uczniowie przebywający na praktykach zawodowych, mogą odebrać należne im stypendium do dnia 03 lutego 2017 r.

Uczniowie niepełnoletni, w celu odebrania stypendium naukowego, powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica!!!

Nasz Stypendysta!!!

Jest nim Patryk Leszczyński z klasy 2tc1.
15 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość
wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Patryk uzyskał to wyróżnienie osiągając najwyższe wyniki nauczania w roku szkolnym 2015/2016.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSP

Żeby obejrzeć naszego stypendystę, kliknij [tutaj]

Rok szkolny 2015/2016

Drogi Uczniu – otrzymaj stypendium JPII !!!

Stypendium imienia Jana Pawła II

Kryteria:

 • dochód do 1100 zł. miesięcznie netto
 • średnia ocen od 4,00 i zachowanie dobre

zapoznaj się z ofertą http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/

Uwaga Uczniu – Odbierz Stypendium Naukowe !!!

W dniach od 22.03.2016 r. do 23.03.2016 r.,
w godzinach
12.00 – 15.00,

w Sekretariacie Uczniowskim będą wypłacane
“stypendia za wyniki w nauce”

za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 !!!
Osoby, które mają przyznane stypendium zapraszamy
w tych dniach do pokoju nr 12

do Pani Grażyny Cieślak !!!

Gratulacje dla Luizy i Pauliny z 4tc1 !!!

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
gratulują uczennicom klasy 4tc1:

 • Luizie Onaszkiewicz (po raz drugi)
 • Paulinie Sosnowskiej (po raz pierwszy)

otrzymanego Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Jeszcze raz gratulujemy uczennicom otrzymanego stypendium !!!
A wszystkich pozostałych uczniów zachęcamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o uzyskanie tego stypendium.

Gratulacje dla Luizy !!!

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
gratulują Luizie Onaszkiewicz, uczennicy
klasy 4tc1,

otrzymanego już po raz drugi
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Luiza uzyskała w poprzednim roku szkolnym najwyższą
średnią ocen w naszej szkole.
Jeszcze raz gratulujemy wyników i nagrody !!!

Gratulacje dla naszych szkolnych stypendystów

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
gratulują wszystkim Uczniom,
którzy otrzymali “stypendium za wyniki
w nauce za II semestr roku szkolnego 2014/2015″.

Lista Naszych Stypendystów [tutaj]

Uwaga Uczniowie !!!

Rozpoczęła się Rejestracja wniosków do Mazowieckiego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów !!!

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Rejestracja wniosków trwa do 30 października 2015 roku !!!

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pedagogiem Tamarą Lang

Dokumenty stypendialne i regulamin [tutaj]
Materiał filmowy o programie [tutaj]
Więcej na stronie: www.stypendia.oeiizk.waw.pl

Stypendia za wyniki w nauce …

W dniach od 19.10.2015 r. do 23.10.2015 r.
w Sekretariacie Uczniowskim będą wypłacane “stypendia za wyniki w nauce”
za rok szkolny 2014/2015 !!!
Osoby, które mają przyznane stypendium zapraszamy w tych dniach do pokoju nr 12
do Pani Grażyny Cieślak !!!

Gratulacje dla Dominiki !!!

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
gratulują Dominice Jędrzejewskiej, uczennicy klasy 4tr1,
otrzymanego stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Uwaga uczniowie i przyszli studenci, absolwenci naszej szkoły!!!

Już po raz 10 będziecie mogli skorzystać ze Stypendium Jana Pawła II. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem tego stypendium. Znajdziecie go na stronie www.centrumjp2.pl
w zakładce stypendia – stypendia m. st. Warszawy
im. Jana Pawła II. Od tego roku dochód w rodzinie ucznia, który będzie składał dokumenty nie może przekroczyć 1100,oo zł.

Wnioski zatwierdzone, wydrukowane i podpisane należy dostarczyć wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 lipca 2015 roku do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11 w Warszawie – od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -16:00 (I piętro, pokój nr 1)

W szkole informacji na temat tego stypendium udzieli Ci pedagog szkolny Pani Tamara Lang.

Rok szkolny 2014/2015

Stypendium Prezesa Rady Ministrów !!!

24 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów
Prezesa Rady Ministrów.

Luiza Onaszkiewicz uczennica klasy 3tc1

uzyskała w zeszłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen i otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Luizo gratulujemy!!!

Regionalny Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Gratulujemy!!!
Dwie uczennice Technikum Poligraficznego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Karina Urbanek z klasy 3tc2

i Luiza Onaszkiewicz z klasy 3tc1, są stypendystkami Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Program jest realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach programu Karina Urbanek realizuje projekt zatytułowany „Przygotowanie obrazu kolorowego do późniejszej reprodukcji poligraficznej”. Opiekunem uczennicy jest
pan Paweł Sikorski.
Luiza Onaszkiewicz realizuje projekt zatytułowany „Realizacja projektów multimedialnych
i badanie ich wpływu na odbiorcę” . Opiekunem uczennicy jest
pani Agata Kosno-Jaczewska.