Terminy rekrutacji

Główne etapy rekrutacji

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
  8 – 19 maja
 2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
  16 czerwca – 19 czerwca
 3. Uzupełnienie wniosku o poświadczone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  23 – 28 czerwca
 4. Lista kandydatów zakwalifikowanych
  5 lipca
 5. Wydanie skierowania na badania
  6 – 7 lipca
 6. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz  zaświadczenia lekarskiego
  6 – 14 lipca
 7. Lista przyjętych
  14 lipca

Dokładny harmonogram rekrutacji wraz z podanymi godzinami przyjmowania dokumentów i wywieszania list.

Harmonogram działań gimnazjalisty w rekrutacji 2017/2018

Harmonogram gimnazjalisty opracowany został na podstawie
Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018

Uwaga Kandydaci!!!

Od 23 do 28 czerwca 2017 r.
kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.

Godziny przyjmowania dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną:
23 czerwca – od godz. 12.00 do godz. 16.00
26 – 28 czerwca – od godz. 11.00
do godz. 16.00

Uwaga Kandydaci!!!

W dniach 16 i 19 czerwca w godz. 10.00 – 16.00 kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów.
W tym celu należy z jednym
z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz
z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga – ruszyła rekrutacja do naszej szkoły!!!

Od 8 maja do 19 maja
zapraszamy kandydatów do składania wniosku o przyjęcie do szkoły.
Przypominamy, że wniosek powinien być podpisany przez kandydata i rodziców.
8 maja dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 16, w dniach 9 – 19 maja w pokoju nr 19.
Wnioski przyjmowane są w dni robocze w godz. 10.00-15.00