ważne terminy dla uczniów, absolwentów

Uwaga Uczniowie i Absolwenci

Absolwenci Technikum Poligraficznego, którzy zadeklarowali poprawę egzaminów
z kwalifikacji w sesji 1. styczeń-luty
2018 r.
powinni zgłosić się do szkoły (do kierownika szkolenia praktycznego lub sekretariatu) w celu sprawdzenia danych na listach egzaminacyjnych.

Termin sprawdzania danych 16-18 października 2017 r.

Uczniowie Technikum Poligraficznego, którzy zadeklarowali poprawę egzaminów
z kwalifikacji w sesji 1. styczeń-luty 2018 r. powinni zgłosić się do Grażyny Kołynicz lub sekretariatu w celu sprawdzenia danych na listach egzaminacyjnych.

Termin sprawdzania danych 16- 8 października 2017 r.

Uwaga – Deklaracje!!!

Przypominamy o składaniu deklaracji na egzamin zawodowy w sesji pierwszej (styczeń-luty). Deklaracje można składać w pokoju nr 13
u kierownika szkolenia praktycznego Pani Małgorzaty Pedrycz
do dnia 08 września 2017 r. do godziny 12.00!!!


Uwaga “Listy zdających egzaminy zawodowe w sesji zimowej”

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

Przed wejściem na warsztaty szkolne,
na tablicy ogłoszeń, znajdują się aktualne listy zdających część pisemną i praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.