ważne terminy dla uczniów, absolwentów

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!
Dnia 10 stycznia 2018 r. zaczęły się
w naszej szkole egzaminy zawodowe.
Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1 – styczeń-luty 2018 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem pesel, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym
harmonogramem egzaminów zawodowych [tutaj]

Terminy ogłoszenie wyników

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

Znane są już terminy odbioru świadectw:

  • 23 marca 2018 r. - termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń-luty 2018 r.
  • 25 maja 2018 r. - termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
    27 kwietnia 2018 r.
  • 31 sierpnia 2018 r. - termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Uwaga “Listy zdających egzaminy zawodowe w sesji zimowej”

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

Przed wejściem na warsztaty szkolne,
na tablicy ogłoszeń, znajdują się aktualne listy zdających część pisemną i praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Więcej szczegółów [tutaj]

Uwaga Uczniowie i Absolwenci

Absolwenci Technikum Poligraficznego, którzy zadeklarowali poprawę egzaminów
z kwalifikacji w sesji 1. styczeń-luty
2018 r.
powinni zgłosić się do szkoły (do kierownika szkolenia praktycznego lub sekretariatu) w celu sprawdzenia danych na listach egzaminacyjnych.

Termin sprawdzania danych 16-18 października 2017 r.

Uczniowie Technikum Poligraficznego, którzy zadeklarowali poprawę egzaminów
z kwalifikacji w sesji 1. styczeń-luty 2018 r. powinni zgłosić się do Grażyny Kołynicz lub sekretariatu w celu sprawdzenia danych na listach egzaminacyjnych.

Termin sprawdzania danych 16- 8 października 2017 r.

Uwaga – Deklaracje!!!

Przypominamy o składaniu deklaracji na egzamin zawodowy w sesji pierwszej (styczeń-luty). Deklaracje można składać w pokoju nr 13
u kierownika szkolenia praktycznego Pani Małgorzaty Pedrycz
do dnia 08 września 2017 r. do godziny 12.00!!!