ważne terminy dla uczniów, absolwentów

Terminy ogłoszenia wyników kwalifikacji zawodowych w 2020 roku

Terminy ogłoszenia wyników kwalifikacji zawodowych sesja styczeń – luty 2019r.

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji 2 (czerwiec-lipiec 2020 r.)

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

W dniach 
9 – 17 stycznia 2020 r. 
odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.
Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy
sesji 1: styczeń-luty
2020 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się co najmniej
30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem
i numerem PESEL, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali egzaminacyjnej, długopis
lub pióro z czarnym atramentem.

Egzaminy zawodowe

Uwaga! Deklaracje na egzamin zawodowy sesja 1 (styczeń – luty 2019 r.)

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji pierwszej (styczeń-luty 2019r.). Deklaracje można składać w pokoju nr 13 lub nr 12 do dnia 7 września 2018 r. do godziny 13.00!!!  Egzamin zawodowy w sesji zimowej 2019r. zdają tylko uczniowie lub absolwenci, którzy w terminie złożyli deklaracje.

Drodzy Absolwenci – przypominamy, iż egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie jest odpłatny dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników
i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Harmonogram egzaminów zawodowych czerwiec – lipiec 2018

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2018 jest dostępny [tutaj]

Imienne listy zdających egzaminy zawodowe w sesji 2. czerwiec – lipiec 2018 znajdują się na tablicy ogłoszeń przy warsztatach szkolnych.

Deklaracje na egzamin zawodowy Sesja 2 (czerwiec – lipiec 2018 r.)

Uczniowie lub absolwenci, którzy chcą poprawiać egzamin do którego przystępowali wcześniej (cały lub jedną część) mogą składać deklaracje do pokoju 13 lub 12
w nieprzekraczalnym terminie
16 lutego 2018 r. do godz. 13:00.

Po ogłoszeniu wyników sesji zimowej 2018 (23 marca 2018 r.) jest przewidziany dodatkowy termin zgłaszania na sesję letnią – do 30 marca 2018 r. do godz. 13:00 ale dotyczy on jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu.
Egzamin zawodowy zdają tylko uczniowie lub absolwenci, którzy w terminie złożyli deklaracje.

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!
Dnia 10 stycznia 2018 r. zaczęły się
w naszej szkole egzaminy zawodowe.
Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1 – styczeń-luty 2018 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.
Zdający zgłaszają się 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.
Wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem pesel, potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym
harmonogramem egzaminów zawodowych [tutaj]

Terminy ogłoszenie wyników

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

Znane są już terminy odbioru świadectw:

  • 23 marca 2018 r. termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń-luty 2018 r.
  • 25 maja 2018 r. – termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie
    27 kwietnia 2018 r.
  • 31 sierpnia 2018 r. – termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Uwaga “Listy zdających egzaminy zawodowe w sesji zimowej”

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

Przed wejściem na warsztaty szkolne,
na tablicy ogłoszeń, znajdują się aktualne listy zdających część pisemną i praktyczną egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Więcej szczegółów [tutaj]

Uwaga Uczniowie i Absolwenci

Absolwenci Technikum Poligraficznego, którzy zadeklarowali poprawę egzaminów
z kwalifikacji w sesji 1. styczeń-luty
2018 r.
powinni zgłosić się do szkoły (do kierownika szkolenia praktycznego lub sekretariatu) w celu sprawdzenia danych na listach egzaminacyjnych.

Termin sprawdzania danych 16-18 października 2017 r.

Uczniowie Technikum Poligraficznego, którzy zadeklarowali poprawę egzaminów
z kwalifikacji w sesji 1. styczeń-luty 2018 r. powinni zgłosić się do Grażyny Kołynicz lub sekretariatu w celu sprawdzenia danych na listach egzaminacyjnych.

Termin sprawdzania danych 16- 8 października 2017 r.

Uwaga – Deklaracje!!!

Przypominamy o składaniu deklaracji na egzamin zawodowy w sesji pierwszej (styczeń-luty). Deklaracje można składać w pokoju nr 13
u kierownika szkolenia praktycznego Pani Małgorzaty Pedrycz
do dnia 08 września 2017 r. do godziny 12.00!!!