Zakończenie I etapu projektu unijnego

Zakończyliśmy pierwszy cykl szkoleń w ramach projektu „Poligrafia XXI wieku”. Szkolenia odbyło 55 uczniów spośród 60, którzy zgłosili się do projektu.

Najwyżej ocenionym przez uczniów modułem było szkolenie na symulatorze fleksograficznym. Bardzo wysokie oceny otrzymały też konsultacje z doradcą zawodowym.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas IV Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście p. Łukasz Bojakowski wręczył uczniom certyfikaty.

W ostatnim okresie projekt był kontrolowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, z którą Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ma podpisaną umowę na finansowanie projektu oraz przez Biuro Audytu Wewnętrznego m.st. Warszawy. Obie kontrole pozytywnie oceniły realizację projektu.

W roku szkolnym 2012/2013 w projekcie będzie uczestniczyło 80 uczniów. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.