Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy:
ZSP.26.4.2019

BIP ZSP.26.4.2019
BIP ZSP.26.4.2019.
BIP ZSP.26.4.2019..
BIP ZSP.26.4.2019 …
SIWZ ZSP.26.4.2019
SIWZ ZSP.26.4.2019 .
SIWZ ZSP.26.4.2019 ..
SIWZ ZSP.26.4.2019 …
załącznik nr 2 do SIWZ formularz-oferty-3.docxrmularz oferty
załącznik nr 3 do SIWZ przesłanki wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 do SIWZ spełnienia warunków udziału w postepowaniu
załącznik nr 5 do SIWZ przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-opis-oferowanego-towaru 3
Informacja dla Wykonawców ZSP.26.4.2019
Informacja o wyborze ZSP.26.4.2019

Oznaczenie sprawy:
ZSP.26.5.2019

BIP ZSP.26.5.2019
BIP ZSP.26.5.2019.
BIP ZSP.26.5.2019..
BIP ZSP.26.5.2019…
SIWZ ZSP.26.5.2019
SIWZ ZSP.26.5.2019.
SIWZ ZSP.26.5.2019..
SIWZ ZSP.26.5.2019…
załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty
załącznik nr 3 do SIWZ przesłanki wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 do SIWZ spełnienia warunków udziału w postepowaniu
załącznik nr 5 do SIWZ przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-opis-oferowanego-towaru 2
Odpowiedzi nr spr ZSP.26.5.2019
Informacja dla Wykonawców ZSP.26.5.2019
Informacja o wyborze ZSP.26.5.2019


dot. dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Poligraficznych (oznaczenie sprawy: ZSP.26.3.2019)

BIP
BIP 2
BIP 3
BIP 4
BIP 5
BIP 6
BIP 7
BIP 8
BIP 9
BIP 10
BIP 11
BIP 12
siwz komp. przen. przetarg
siwz komp. przen. przetarg 2
siwz komp. przen. przetarg 3
siwz komp. przen. przetarg 4
siwz komp. przen. przetarg 5
siwz komp. przen. przetarg 6
siwz komp. przen. przetarg 7
siwz komp. przen. przetarg 8
zalacznik-nr-1.
zalacznik-nr-1
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-opis-oferowanego-towaru 2
załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty
załącznik nr 3 do SIWZ przesłanki wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 do SIWZ spełnienia warunków udziału w postepowaniu
załącznik nr 5 do SIWZ przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6..
załącznik nr 6.
załącznik nr 6
Odpowiedzi nr spr ZSP.26.3.2019
Odpowiedzi nr spr ZSP.26.3.2019 cd
Informacja dla Wykonawców ZSP.26.3.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSP.26.3.2019

dot. dostawy sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Poligraficznych (oznaczenie sprawy: ZSP.26.2.2019)

BIP
BIP 2
BIP 3
BIP 4
BIP 5
BIP 6
BIP 7
BIP 8
BIP 9
BIP 10
BIP 11
BIP 12
siwz zest. komp. przetarg 1
siwz zest. komp. przetarg 2
siwz zest. komp. przetarg 3
siwz zest. komp. przetarg 4
siwz zest. komp. przetarg 5
siwz zest. komp. przetarg 6
siwz zest. komp. przetarg 7
siwz zest. komp. przetarg 8
zalacznik-nr-1.
zalacznik-nr-1
zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-opis-oferowanego-towaru 3
załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty
załącznik nr 3 do SIWZ przesłanki wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 do SIWZ spełnienia warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 5 do SIWZ przynależność do grupy kapitałowej
załącznik nr 6..
załącznik nr 6.
załącznik nr 6
Odpowiedzi nr spr ZSP.26.2.2019
Odpowiedzi nr spr ZSP.26.2.2019cd
Informacja dla Wykonawców ZSP.26.2.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSP.26.2.2019

dot. najmu i prowadzenia bufetu szkolnego

Konkurs ofert na najem i prowadzenie bufetu szkolnego

Ogłoszenie o wynikach

dot. postępowania na energię cieplną

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14-08-2019 r. (skan dokumentu)

SIWZ (skan dokumentu)

Zał. nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (skan dokumentu)

Zał. nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Zał. nr 4 do SIWZ – wzór umowy (skan dokumentu)

Zał. nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wersja edytowalna)

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia (skan dokumentu) – modyfikacja zał. nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy (wersja edytowalna) – modyfikacja zał. nr 2 do SIWZ

Wzór umowy (skan dokumentu) – modyfikacja zał. nr 4 do SIWZ

Informacja dla wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYNIKACH  ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Słownik istotnych warunków zamówienia

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/1_opis_techn_arch.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/2_opis_techn_sanit.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/3_opis_tech_elektr.pdf

ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_bud__ETAP-I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_elektr_ETAP_I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_sanit_ETAP_I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.01_PROJ.ARANŻACJA-SAL-DYDAKTYCZNYCH.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.02_ROZBIÓRKI.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.03_INWENTARYZACJA.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/istniejace_centrale_went.pdf

Do pobrania

zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_czesc_2-przetarg.docx

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_czesc_2.docx

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.docx

zalacznik_nr_4_do_siwz_projekt_umowy_czesc_2-1aktualny.doc

zał.-nr-3-do-protokołu-oswiadczenie-ocena.doc

/zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_czesc_2.docx

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_czesc_2-1.docx

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania-1.docxz