Zamówienia publiczne

dot. postępowania na energię cieplną

http://www.zspoligraf.http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Ogłoszenie-z-14-08-2019.pdfpl/wp-content/uploads/Ogłoszenie-z-14-08-2019.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/SIWZ.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/zał-nr-1-do-SIWZ.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Zał-nr-2-formularz-oferty.docx

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Zał-nr-3-oświadczenie-dot.-wykluczenia-i-speł.-warunków.docx

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/zał-nr-4-do-SIWZ.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Zał-nr-5-oświadczenie-do.t-grupy-kapitałowej.docx

OGŁOSZENIE O WYNIKACH  ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Słownik istotnych warunków zamówienia

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/1_opis_techn_arch.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/2_opis_techn_sanit.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/3_opis_tech_elektr.pdf

ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_bud__ETAP-I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_elektr_ETAP_I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/Przedmiar_sanit_ETAP_I.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.01_PROJ.ARANŻACJA-SAL-DYDAKTYCZNYCH.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.02_ROZBIÓRKI.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/S14-A.03_INWENTARYZACJA.pdf

http://www.zspoligraf.pl/wp-content/uploads/istniejace_centrale_went.pdf

Do pobrania

zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_czesc_2-przetarg.docx

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_czesc_2.docx

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania.docx

zalacznik_nr_4_do_siwz_projekt_umowy_czesc_2-1aktualny.doc

zał.-nr-3-do-protokołu-oswiadczenie-ocena.doc

/zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty_czesc_2.docx

zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_czesc_2-1.docx

zalacznik_nr_3_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania-1.docxz