Zasady i terminy rekrutacji

 

 

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych znajdziesz w dokumencie opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie”
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji

Harmonogram rekrutacji opublikowany jest w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html