1Planet4All – Razem dla klimatu

Z przyjemnością prezentujemy produkt końcowy międzynarodowego projektu ekologicznego 1Planet4All – Razem dla klimatu.

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy i dziękujemy za udział w projekcie. 

Opiekunami projektu byli: P. Bartosz Domański, P. Monika Moryc i P. Jakub Diakowicz.

1Planet4All- Razem dla klimatu

RAZEM DLA KLIMATU! ALE DLACZEGO?

Zmiana klimatu to obecnie największe wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość. Wielu naukowców i naukowczyń uznaje wręcz, że jest to największe wyzwanie w historii naszego gatunku, podkreślając, że jeśli nie podejmiemy działań na rzecz ochrony klimatu, życie, jakie znamy, nie będzie możliwe na naszej planecie już za kilkadziesiąt lat.

Jednakże skutki zmiany klimatu widoczne są już dzisiaj na całym świecie. Susze, pożary wielkich terenów na północy globu, podnoszenie się poziomu wód w oceanach i morzach, przy równoczesnym ich zakwaszeniu, silniejsze huragany i tajfuny, podnoszące się temperatury prowadzące do tego, że pewne części naszej planety już wkrótce nie będą mogły być zamieszkiwane przez człowieka – to dzieje się już teraz i ma wpływ na życie wielu milionów osób. Również w naszym kraju widzimy efekty globalnego ocieplenia: pustynnienie, coraz gwałtowniejsze burze, zimy pozbawione śniegu. Czekają nas coraz bardziej upalne lata, które będą stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i tych, które mają problemy z krążeniem. 

Skutki zmiany klimatu prowadzą również do innych zjawisk, takich jak masowe migracje z terenów, na których przeżycie stało się w praktyce niemożliwe lub znacznie utrudnione. Ze względu na to, że państwa zmuszone są do przeznaczania coraz większych kwot na adaptację do zmiany klimatu i naprawianie szkód powstałych w wyniku jej skutków, odpowiedź na pozostałe wyzwania, takie jak dostęp do edukacji czy zdrowia, zostaje przesuniętych na dalszy plan. Zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzi do dalszego pogłębiania nierówności społeczno-ekonomicznych na świecie i w ramach państw.

Jednocześnie zmiana klimatu jest wyzwaniem, przed którym stoimi wszyscy razem, jako społeczność międzynarodowa. Dlatego też wszyscy, razem musimy podjąć działania na rzecz ochrony klimatu! 

1Planet4All – Razem dla klimatu

Z przyjemnością prezentujemy produkt końcowy międzynarodowego projektu ekologicznego 1Planet4All – Razem dla klimatu.

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy i dziękujemy za udział w projekcie. 

Opiekunami projektu byli: P. Bartosz Domański, P. Monika Moryc i P. Jakub Diakowicz.