Aktywna młodzież

Rok 2017 – Projekt „Gazetka szkolna i kącik czytelniczy”

Projekt był realizowany w roku 2016/2017 polegał na stworzeniu miejsca w szkole, gdzie będzie można swobodnie usiąść i poczytać autorską gazetkę szkolną lub inne publikacje. Dzięki temu uczniowie mają miejsce, w którym mogą miło i twórczo spędzić wolny czas.

Kącik czytelniczy jest także dostępny dla osób odwiedzających naszą szkołę, co umożliwia bliższe jej poznanie z perspektywy zainteresowań i wizji uczniów.

Gazetka stała się medium, umożliwiającym młodzieży wyrażenie siebie poprzez pisanie tekstów, umieszczanie prac artystycznych, czy prezentowanie pasji i zainteresowań w nieszablonowy sposób.

Rok 2016 – Projekt „Ławka”

Celem projektu uczniowskiego było stworzenie przestrzeni do uczenia się na zewnątrz budynku. Proces zakładał nie tylko zagospodarowanie przestrzeni ale również powołanie do życia konkursu plastycznego na twórcze potraktowanie ławek.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2015/2016 pod kierunkiem nauczyciela p. Emilii Straburzyńskiej. Zakończył się w maju 2016 r.
Uczniami, którzy uczestniczyli w projekcie na wszystkich jego etapach byli:
Klaudia Ptaszyńska 3 tr2
Janek Skowronski 3tr1
Maciej Sacharczuk 3tr1