Gratulacje dla Luizy !!!

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
gratulują Luizie Onaszkiewicz, uczennicy
klasy 4tc1,

otrzymanego już po raz drugi
Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Luiza uzyskała w poprzednim roku szkolnym najwyższą
średnią ocen w naszej szkole.
Jeszcze raz gratulujemy wyników i nagrody !!!