Gratulacje dla Luizy i Pauliny z 4tc1 !!!

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
gratulują uczennicom klasy 4tc1:

  • Luizie Onaszkiewicz (po raz drugi)
  • Paulinie Sosnowskiej (po raz pierwszy)

otrzymanego Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Jeszcze raz gratulujemy uczennicom otrzymanego stypendium !!!
A wszystkich pozostałych uczniów zachęcamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o uzyskanie tego stypendium.