Konkurs edukacyjny inspirowany książką Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”

Zapraszamy uczniów do udziału w corocznym Konkursie edukacyjnym inspirowanym wybranymi dziełami Ryszarda Kapuścińskiego. Konkurs towarzyszy Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Tegoroczna edycja Konkursu odwołuje się do zbioru reportaży Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie lub wytypowani przez szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury i biblioteki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie przez uczestnika Formularza Zgłoszeniowego oraz pracy reporterskiej lub materiału inspirowanego książką „Busz po polsku” autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego.

  • Formularz zgłoszeniowy konkursu do pobrania [tutaj]
  • Regulamin konkursu do pobrania [tutaj]
  • Szczegółowe informacje o konkursie na stronie www [tutaj]