Zapraszamy do Konkursu Historycznego !!!

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „ Kadry Historii”
organizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie scenariusza oraz materiału filmowego
(pracy konkursowej) – maksymalnie 20-minutowego – dotyczącego historii Polski
od 1863 do 1935 roku.
Materiał filmowy powinien być zrealizowany jako:
a. wywiad z osobą, która była bezpośrednim świadkiem wydarzeń lub zna je z opowieści (świadkiem historii lub jego potomkiem)
b. lub opowieść o postaci, przedmiocie lub miejscu związanym z historią z podanego przedziału czasowego i historią lokalną.
Zadanie konkursowe powinno być zrealizowane przez maksymalnie pięcioosobowy zespół uczniów.
Konkurs trwa do 31 marca 2016 r.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do p. B. Abramczyk i p. M. Marcinkowskiej.