Konkurs ofert – prowadzenie bufetu szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, ul. Stawki 14
ogłasza konkurs ofert na
najem i prowadzenie bufetu szkolnego.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Najem i prowadzenie bufetu szkolnego” należy składać w pokoju numer 16 do dnia 17 lutego 2016 r. do godz. 15.00.

Szczegóły oferty [tutaj]