Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne.
[pobierz ulotkę]

ZAPISY I INFORMACJE
Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
Tel. 22 499 37 33 (pon. –pt. 9:00 – 15:00)

więcej informacji o działalności stowarzyszenia: http://www.niebieskalinia.org/