Spóźnione Walentynki …

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
zaprasza do napisania spóźnionych kartek walentynkowych. W najbliższy czwartek 18 lutego 2016 r.
będzie działać szkolna poczta walentynkowa