Konkurs ofert – prowadzenie bufetu szkolnego – rozstrzygnięty

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, ul. Stawki 14
informuje o wynikach konkursu ofert na najem
i prowadzenie bufetu szkolnego.

Firma „Bracia Pietrzak spółka jawna”
z siedzibą przy ul. Paderewskiego 17 w Zielonce będzie nowym najemcą bufetu szkolnego
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Szczegóły oferty [tutaj]