Wiele hałasu… o COŚ, czyli Szekspir na 5!

Miejsce akcji: Zespół Szkół Poligraficznych

Czas akcji: 24 lutego 2016 r. (środa) godz. 9-14

Znajdź 6 elementów pojawiających się
w utworach W. Szekspira („Hamlet”, „Makbet”, „Romeo i Julia”) ukrytych na terenie szkoły, wyjaśnij ich sens i wygraj 5 z języka polskiego!

Każdy uczestnik akcji, który odda wypełnioną kartę pracy otrzyma + z języka polskiego.

Karty pracy można pobrać od nauczycieli języka polskiego lub w bibliotece. Wypełnione karty należy złożyć w bibliotece do godz. 14. Ogłoszenie wyników 25 lutego na długiej przerwie w bibliotece! Prace oceni jury w składzie: R. Kaźmierczak, A. Frel