Uwaga Maturzysto !!!

Drogi Maturzysto,

z przyjemnością Cię informujemy, iż ruszyła IX edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star, projektu, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych
i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej www.paga.org.pl
do dnia 15 maja 2016 r.

Więcej szczegółów [tutaj]