Rekolekcje

W dniach 14 – 16 marca 2016 r. w kościele pod wezwaniem św. Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych.

Ramowy harmonogram zajęć w dniach rekolekcji:

  • 8.00 – 10.00 nauki rekolekcyjne w kościele pw. św. Boromeusza,
  • 8.00 – 10.35 zajęcia opiekuńczo –wychowawcze dla uczniów, którzy nie uczestniczą w naukach rekolekcyjnych,
  • po rekolekcjach uczniowie klas I-III wracają do domu,
    uczniowie klas IV od 11.00 piszą próbne egzaminy maturalne,

Szczegółowy plan organizacji pracy szkoły w dniach rekolekcji wywieszony jest na tablicy przy pokoju nauczycielskim.