Dni Szekspirowskich ciąg dalszy …

Zapraszamy uczniów Technikum Poligraficznego do wzięcia udziału
w konkursie na wykonanie pracy graficznej oraz plastycznej nawiązującej do twórczości Williama Shakespeare’a.
Forma i technika pracy dowolna (np. rysunek, komiks, fotomontaż, kolaż, projekt plakatu, projekt logo i skład książki czy fragmentu dzieła, projekt okładki, projekt serii wydawniczej itp.).

Prace należy przekazać (gotową lub projekt w postaci elektronicznej) do Pani Katarzyny Kośmider, Pani Agnieszki Dziedzic-Migdalskiej lub Pana Marcina Malitki w terminie
do 15 kwietnia 2016 r. Uczestnicy konkursu otrzymają ocenę z przedmiotu zawodowego, a ich prace zostaną przedstawione na wystawie. Prace z dodatkowym komentarzem wyjaśniającym, dlaczego wybraliście daną sztukę, zostaną nagrodzone również oceną
z języka polskiego.

Dobrej zabawy! Niech muzy Wam sprzyjają!