Konkursy ofert

Dyrektor szkoły ogłasza następujące konkursy ofert:

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

 1. aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego remontu instalacji c.o., wykonanego w 2009 r. przez mgr. inż. Dariusza Denkiewicza
 2. projekt budowlano – wykonawczy wymiany i modernizacji 3 funkcyjnego węzła cieplnego,
 3. projekt budowlano – wykonawczy wymiany poziomów zimnej i ciepłej wody,
 4. projekt budowlano – wykonawczy instalacji hydrantowej

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

 1. projekt budowlano – wykonawczy remontu sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie.

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

 1. aktualizacja wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego remontu instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej warsztatów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie, wykonanego w 2014 r. przez f-mę VIPAIR Violetta Pietrzak

Załączniki

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3