Sztuki Nowych Mediów

W dniu 17 marca 2016 r. odbyło się
w ramach Akademii Zawodu spotkanie profesjonalnego grafika Roberta Manowskiego z Wyższej Szkoły Artystycznej z uczniami klasy3tc2.
Pan Manowski, oprócz tego że jest rektorem w/w uczelni zajmuje się również tworzeniem grafiki do potrzeb filmu i telewizji.

W czasie spotkania uczniowie zapoznali się
z niektórymi aspektami pracy grafika dla tych mediów. Specyfika tej pracy różni się istotnie od przygotowywania prac do druku, czy nawet Internetu. Mamy nadzieję, że niektórzy nasi absolwenci zainteresowani tematem, będą pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności na odpowiednich studiach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.wsa.art.pl. a więcej zdjęć [tutaj]