Ogłoszenie o wynikach konkursów ofert

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert nr 1/2016
Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego remontu instalacji c.o., wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wymiany i modernizacji 3 funkcyjnego węzła cieplnego, projektu budowlano – wykonawczego wymiany poziomów zimnej i ciepłej wody, projektu budowlano – wykonawczego instalacji hydrantowej)

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert nr 2/2016
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu sali gimnastycznej z zapleczem

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert nr 3/2016
Aktualizacja wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego remontu instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej warsztatów szkolnych