Spotkanie z profesorem Leszczyńskim

31 marca 2016 r.
Profesor dr hab. Grzegorz Leszczyński

(Prodziekan Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego, znawca literatury dla dzieci i młodzieży)
wygłosił w naszej szkole wykład na temat przełomowej roli Williama Shakespeare’a w literaturze.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy !!!