Zapraszamy do Konkursu z okazji 90-lecia Szkoły

Szanowni Państwo,

z okazji 90-lecia powstania
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
chciałabym zaprosić Państwa uczniów i nauczycieli do udziału
w organizowanym przez naszą szkołę

Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.

Konkurs przeprowadzony będzie w terminie 15 i 16 września 2016 roku
i mogą w nim brać udział tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli skorzystacie Państwo z zaproszenia
i spotkamy się w naszej szkole.
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.

Z wyrazami szacunku
Izabela Grzegrzółka
Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kontakt z organizatorem konkursu: konkurs@zspoligraf.pl

Regulamin Konkursu

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich