Wycieczka do Mennicy Polskiej

W dniach: 4, 8 i 13 kwietnia 2016 r. uczniowie klas pierwszych oraz klasy 4tr2 uczestniczyli w lekcjach, które odbyły się
w Mennicy Polskiej. Uczniowie obejrzeli film o historii mennicy oraz procesie powstawania monet. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej S.A., w którym znajdują się unikatowe zbiory: monet, medali, numizmatów, odznaczeń, znaczków i innych wyrobów menniczych.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wycieczek i sprawowanie opieki nad uczniami składam: p. Agacie Imbor, p. Arkadiuszowi Kapelskiemu, p. Beacie Kołuckiej,
p. Beacie Niemczyk oraz p. Elżbiecie Rybickiej oraz zapraszam do obejrzenia zdjęć [tutaj]

Pani Anna Kuśmierek