Karina Urbanek, zdolny uczeń …

Karina Urbanek (4tc2) brała udział
w Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.
Po tygodniowym szkoleniu tutorskim prowadziła projekt społeczny, którego celem było ukazanie warszawskiej Pragi
w pozytywnym świetle, przybliżenie ludziom historii
oraz ciekawostek z nią związanych
i redukcja negatywnych stereotypów o dzielnicy.

W realizacji projektu pomagały wolontariuszki:

Marta Szutkowska (4tc2),
Katarzyna Madajczyk (4tc2),
Daria Krakowiak (4tc2).

Dziewczyny wspólnymi siłami stworzyły broszurę, plakaty
oraz ulotki o historii warszawskiej Pragi.