II Konferencja Samorządów Uczniowskich

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego Natalia Świat i Marcin Zakrzewski pod opieką
p. Emilii Straburzyńskiej uczestniczyli
w II Konferencji Samorządów Uczniowskich,
która odbyła się 13 kwietnia w Kinie Atlantic. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat dialogu oraz działania w szkole. Życzymy, aby zdobyte doświadczenie zaowocowało w dalszej pracy.