Gratulujemy naszym uczniom !!!


Rozstrzygnięcie konkursu,

rozwijającego

KOMPETENCJE KULTUROWO-LITERACKO-JĘZYKOWE

  • W pierwszym etapie udział wzięło
    77 uczniów z klas: II tc1, IItr1, IItr2, III tc1, III tr2
  • Do drugiego etapu zakwalifikowało się 32 uczniów
  • Trzeci etap obejmował monologową wypowiedź oraz udział
    w rozmowie z jury

Prezentacje zostały ocenione pod względem:

merytorycznym (treść), formalnym (organizacja) i językowym. Oceny dokonali członkowie zespołu przedmiotowego, przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania egzaminu ustnego z języka polskiego.

WYNIKI KONKURSU

I miejsce:

Natalia Tacikowska – kl. II tc1

II miejsce:

Julia Spodar – kl. II tc1

Barbara Kurek – kl. II tr1

Katarzyna Kędziora – kl. II tr1

Klaudia Krysińska – kl. III tc1

III miejsce:

Jan Skowroński – kl. II tr1

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!!

Dziękujemy- – Nauczyciele Poloniści.