mobilny kiermasz pracy

20 maja 2016 roku w godzinach 10-15
na terenie szkoły odbędzie się
Mobilny Kiermasz Pracy przygotowany przez OHP

Wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z oferty pracy muszą wypełnić „Ankietę poszukującego pracy”. Druk ankiety można pobrać ze strony www.mbp.ohp.pl lub od pedagoga, Tamary Lang.

W przypadku uczniów niepełnoletnich ankietę muszą podpisać rodzice lub prawni opiekunowie.

Pani Pedagog Tamara Lang zaprasza uczniów do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez pracowników OHP.