Uwaga Absolwenci – Odbiór Dyplomów !!!

Absolwenci, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r.
i zdali wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie będą mogli odbierać dyplomy 24 maja 2016 r. od godziny 12 w pokoju nr.12