Organizacja pracy szkoły w dniu 27 maja

Przypominamy, że dzień 27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu nie pracuje również administracja szkoły.