Strzelnica

24 maja 2016 roku uczniowie klas:
2tc1, 2tr1 i  2tr2 Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestniczyli w praktycznych zajęciach strzeleckich, w ramach poszerzania wiedzy
i umiejętności z Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć [tutaj]