Kolejna zmiana terminu składania zaświadczeń lekarskich!!!

Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił z 31 sierpnia na 26 lipca 2016 r. termin składania przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Zarządzenie Nr 26
z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
).