Informacja dla rodziców i opiekunów uczniów niepełnosprawnych …

UWAGA RODZICE
I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!!

Prosimy zapoznać się z poniższą dokumentacją: