Wyniki egzaminu maturalnego

Od dnia 5 lipca od godz. 12.00 zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości.

Świadectwa wydawane są w sekretariacie uczniowskim w dni powszednie w godz. 8.00-15.00