Zmiana terminu składania oryginałów dokumentów przez kandydatów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2015 został przesunięty termin potwierdzenia przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, 
z dnia 26 lipca na 29 lipca  do godz. 12.00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone
w dniu 29 lipca br. do godziny 16.00.

W związku z powyższym, przesunięciu uległy terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej.

Pełna treść komunikatu, zarządzenie i załącznik do zarządzenia:  otwórz