Konkurs ofert nr 4/2016 – dokumentacja remontu ogrodzenia szkoły

Dyrektor szkoły ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji technicznej remontu (wymiany) ogrodzenia wraz z wszystkimi elementami (furtki, bramy otwierane elektrycznie, elementy murowane) wokół budynku Zespołu Szkół Poligraficznych przy
ul. Stawki 14 w Warszawie.

Termin składania ofert: do 19.08.2016 r. do godz. 12.00

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 3