Rekrutacja uzupełniająca – wyniki

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji w dniu 25 sierpnia, w szkole opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
Kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, prosimy o dostarczenie w dniach 26, 29, 30 sierpnia w godz. 8:00-16:00 oraz 31 sierpnia w godz. 8:00-11:30 następujących dokumentów:

 

  1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
  2. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  3. Kwestionariusz szkolny [do pobrania tutaj].
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badanie kandydat otrzymuje ze szkoły (w sekretariacie uczniowskim pok. 12 w godz. 7.30- 15.30).
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Dwie fotografie.
  7. Kartę zdrowia (może być dostarczona po przyjęciu do szkoły do 2.09).

31 sierpnia do godz.15.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.